BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

Duyurular
ÖNEMLİ DUYURU

ÖNEMLİ DUYURU

Sevgili Öğrencilerimiz,

Yüksekokulumuz 23 Mart 2020 Pazartesinden itibaren aşağıda yer alan esaslar dâhilinde uzaktan öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bu bağlamda derslerinizin öğretim elemanları sizlerle iletişime geçecektir. Sizlere ilettikleri bilgilendirmeler doğrultusunda gereğini yapmanızı beklemekteyiz.

Yükseköğretim Kurulunun aldığı/alacağı kararlar için Başkent Üniversitesi WEB sayfası duyurularını lütfen takip edin. Bu süreçte resmi makamlardan gelecek aksi bir bilgilendirme yapılmadıkça kendi ve toplum sağlığınız için lütfen evlerinizde kalın.

Dünya sağlığını tehdit eden bu sürecin bir an önce sonlanıp sizlerle aynı havayı soluyarak gerçekleştireceğimiz dersleri dört gözle beklediğimizi her biri bizler için çok kıymetli öğrencimize iletmek istiyoruz.

Sevgiyle ve özellikle SAĞLIKLA kalın.

Başkent Üniversitesi ADANA SHMYO      

 

***

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM GEÇİCİ UYGULAMA ESASLARI

20 Mart 2020

BUZEM

Ülkemiz ve Dünya genelinde yaşanan olağanüstü durum karşısında ara verilen örgün öğretim faaliyetlerinin yerine geçici süreyle sürdürülecek olan uzaktan öğretim uygulamalarında uyulması gereken usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1. YÖK’ün aldığı karar gereği, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm örgün öğretim derslerinin (staj, uygulama ve laboratuvar kısımları hariç) uzaktan öğretim yöntemi ile yürütülmesi gerekmektedir.

2. Ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından uzaktan öğretim ile yürütülecek derslerin Öğretim ve İçerik Yönetim Sistemi (ÖİYS-Moodle) üzerinde açılması ve yönetilmesi gerekmektedir.

3. Her bir ders için ÖİYS’de 14 haftalık ders içeriğinin sisteme yüklenmesi ve öğrenci erişimine açılması gerekir.

4. Ders içeriği olarak;

a. Dijital materyaller (Powerpoint sunumu, Word dokümanı, PDF gibi),

b. Erişime açık İnternet sayfaları adresleri (URL’si),

c. Ödevler, kısa sınavlar sistem üzerinden verilebilir.

5. Ders içeriği paylaşılırken, gerek var olan uzaktan öğretim altyapısının verimli kullanılması, gerekse öğrencilerin bu dijital kaynaklara kolaylıkla erişebilmeleri için

a. Düşük boyutta dijital belge/dosya kullanılmalıdır. Örneğin 10 MB’lık bir Powerpoint sunumu, PDF şeklinde kaydedilip paylaşıldığında 3 MB’a düşebilir.

b. Video ve görsel materyallerin ÖİYS’ne diret yüklenmesi yerine, İnternet üzerindeki başka platformlarda (Youtube, Google Drive, Microsoft OneDrive vb.) tutulması ve o platformların erişim adreslerinin (URL) sistem üzerinden paylaşılması önerilmektedir.

c. ÖİYS üzerinden öğrencilerin dosya yüklemesi ile teslim alınacak ödevlerde, metin tabanlı biçimde (Word, PDF vb.) istenmesi, ödev yüklemelerinde izin verilen dosya yükleme sınırlarını düşük tutulması (Örneğin 2 MB gibi) önerilmektedir.

6. Tüm öğretim elemanları uzaktan öğretim sürecinde öğrenciler ile iletişim halinde olmalıdır. Bunun için aşağıdaki araçlar düzenli biçimde kullanılmalıdır:

a. YBS’deki SMS sistemi ile hatırlatma (ödev, etkinlik vb.)

b. Eposta

c. ÖİYS’ndeki tartışma araçları

7. Asenkron yürütülecek derslerde ÖİYS’ndeki tartışma aracı (forum) ile öğrenci-öğretim elemanı etkileşimi sağlamak adına düzenli aralıkla metin tabanlı tartışma ortamlarını kullanılması tavsiye edilir. Bu tartışmaların belirli bir gün ve saatte yapılması durumunda öğrencilere öncede SMS ve/veya eposta yoluyla bilgi verilmesi gerekir.

8. Uzaktan öğretim ile verilecek dersler senkron (eş zamanlı) ya da asenkron (eş zamansız) yürütülebilir. Her iki biçimde de 5. ve 6. Maddedeki görev ve işlemler öğretim elemanı tarafından yerine getirilmelidir.

9. Ancak uzaktan öğretim sürecinde senkron öğrenme ortamını kullanacak öğretim elemanları;

a. Canlı yayın taleplerini ilgili birim temsilcileri aracılığı ile BUZEM’den talep etmelidir. Bu talep BUZEM tarafından haftada 1 ders saati olacak şekilde planlanarak değerlendirilir ve yönetilir.

b. Canlı yayında kullanılacak sanal sınıfların anlık kapasitesi 100’er kişidir. Şubesinde bu sayıdan fazla öğrencisi olan öğretim elemanları, her 100 kişi için bir sanal sınıf talebinde bulunabilir.

c. Aynı dersi farklı şubelerindeki öğrenciler toplam sayı 100’ü aşmayacak biçimde birleştirilip canlı yayınlardan ortak katılım sağlanabilir. Bu konuda öğretim elemanı/elemanları koordine olup taleplerini bu şekilde belirtip canlı dersi eş güdüm içinde ortak yürütebilirler.

10. Öğretim elemanlarının uzaktan öğretim sürecinde sorun ve destek amacıyla öncelikle ilgili birim temsilcileri ile iletişime geçmesi beklenmektedir. Bu destek kapsamında temsilcilerden;

a. ÖİYS’ne içerik yükleme,

b. Canlı derslerin yürütülmesinde mekân ve araç-gereç temini,

c. Öğrenciler ile iletişim araçlarının kullanımı konularında öğretim elemanları destek talep edebilecektir.

11. Uzaktan öğretim sürecindeki uygulamalarda (ÖİYS ve canlı dersler) öğrenci ve öğretim elemanının gezinti kayıtları sistem tarafından otomatik olarak tutulmaktadır.

12. Olası ödev ve sınavlar ÖİYS sistemi üzerinden ya da öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınabilecek biçimde yapılmalıdır.