BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

Duyurular
Burslar ve zorunlu hizmet

  • Üniversitemizce Yüksekokul öğrencilerimize sağlanan burslar karşılıksızdır ve burs alan öğrencilerimizle zorunlu hizmet sözleşmesi yapılmamaktadır.