BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

Misyon & Vizyon


KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

 

MİSYONUMUZ:

Bilimin nesnelliğini benimseyen, ulusal bilince sahip, araştırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici ve bütünleştirici düşünce yapısına sahip, insan ve çevre haklarına duyarlı, evrensel hukuka saygılı, yaratıcı ve yenilikçi, ayrıca Atatürk ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmek; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla Türk toplumunun teknolojik, Sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine, insan sağlığının iyileştirilmesine, insan ve çevresel haklarının geliştirilmesi ve korunmasına, topluma hizmetin yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

 

VİZYONUMUZ:

Başkent üniversitesinin uluslararası bir marka olarak ileri sağlık uygulamalarının her alanında bilimsel üretime dayalı üst düzeyde öğretim yapan ve bunu çağdaş medeniyet çizgisinin üzerinde yer alma yolunda toplumsal katma değere dönüştürerek sunan bir yuva olmaktır.

 

TEMEL YAKLAŞIMIMIZ:

Vizyonumuzun ışığında üniversitemizi kuruluşumuzdan bugüne kadar geliştirdiğimiz bilimsel anlayış ve çalışma disiplinini benimsemiş, hafta 7 gün, gün 24 saat anlayışıyla topluma hizmet sorumluluğu taşıyan bilim insanları, öğrenciler ve çalışanlarımız için ömür boyu sıcaklığını hissedecekleri bir yuva olmaya çalışacağız. İçinden çıktığımız topluma karşı her zaman kendimizi sorumlu hissetmekteyiz. bu sorumluluk hissi ile toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere bilimsel niteliği yüksek çıktılarımızı toplumsal fayda değeri yüksek şekilde sunmaya gayret edeceğiz. bu gayretlerimizin toplumumuzu büyük önder Atatürk’ün gösterdiği “çağdaş medeniyet çizgisinin üzerine” taşımasını gözeteceğiz. bu ereğimizin gereği olarak her faaliyetimizde öncelikle gözettiğimiz öğrencilerimizin uluslararası nitelikte öğrenim görme “haklarını” sağlama yönünde çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimize kendilerini uluslararası alanda sınayabilecekleri ve bu anlamda evrensel değerlere katkı sağlayabilecekleri kendilerini sürekli geliştirebilecekleri bir öğretim ortamı sağlama sorumluluğu içinde olacağız. Başkent Üniversitesi yuvasının sıcaklığını kalplerimizde taşıyıp tüm insanlarla paylaşacağız.