Prof. Dr. MEHMET ADAM

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim DalıTel : 03223440101
E-Posta : adam[at]baskent.edu.tr
 • Önlisans (2012), Anadolu Üniversitesi, Sağlik Kurumlari İşletmeciliği
 • Tıpta Uzmanlık (1999), Çukurova Üniversitesi, Fiziksel Tip Ve Rehabilitasyon
 • Tıp Doktoru (1992), Çukurova Üniversitesi, Tip

Çalışma Alanları


 • FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

Kitaplar


 • Adam M. ;Antibiyotikler. In:Hochberg, Çeviri Editörü:Tansu Arasıl editors. Rheumatology 4th Edition. İstanbul: Rotatıp; 2011

 • Adam M. ;Kriyoglobülinemi. In:Hochberg Çeviri Editörü: Tansu Arasıl editors. Rheumatology 4th Edition. İstanbul: Rotatıp; 2011

 • Adam M. ;Kawasaki Hastalığı. In:Hochberg Çeviri Editörü: Tansu Arasıl editors. Rheumatology 4th Edition. İstanbul: Rotatıp; 2011

Makaleler


 • Doruk Analan P, Leblebici B, Adam M. ;Effects of therapeutic ultrasound and exercise on pain, function, and isokinetic shoulder rotator strength of patients with rotator cuff disease.. J Phys Ther Sci, 2015; 27:3113-3117. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Doruk Analan P, Yılmaz EE, Adam M, Leblebici B. ;The effect of physician experience on the measurement reliability of the Reimers? hip migration percentage in children with cerebral palsy.. J Phys Ther Sci, 2015; 27:3255-3258. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Leblebici B, Adam M, Doruk P. ;Yaşlı ve genç erişkin fibromyalji sendromlu hastaların klinik özellikleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri dergisi, 2015; 35(1):22-26. ( Excerpta Medica )

 • Kuşvuran Özkan A, Doruk P, Adam M, Çelik Z, Leblebici B. ;Autosomal dominant osteopetrosis type II.. J Back Musculoskelet Rehabil., 2014; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M, Purbagher A. ;Bir olgu sunumu eşliğinde gebelikte sakral yetmezlik fraktürü. Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2013; 59:85-87. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B, Pektaş Ö. ;Primer diz osteoartritinde fiziksel tıp ve rehabiltasyon modalitelerinin kas gücü ve postüral stabilte üzerine etkisi. FTR Bil Der, 2013; 16:55-61.

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;Metastatik meme karsinomlu hastada RA benzeri paraneoplastik sendrom: Bir olgu sunumu. FTR Bil Der, 2013; 16:62-65.

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M. ;Alçı Uygulaması Sonrası Gelişen Kompartman Sendromu: Üç olgu sunumu.. Cukurova Medical Journal, 2013; 38(4):774-778.

 • Adam M, Doruk P, Leblebici B. ;The contribution of wrist flexion to electrophysiological studies in patients with suspected carpal tunnel syndrome.. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 2012; 32(6):1687-1692. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M, Reyhan M. ;Spontaneous multipl rib fractures secondary to renal osteodystrophy in a patient on haemodialysis : A case report. FTR Bil Der, 2012; 15(3):96-99.

 • Beyaz S, Özkoç G, Akpınar S, Demir Ş, Adam M, Tuncay İC. ;Comparison of tunnel expansion and isometric muscle strenght after ACL reconstruction with single or dual-bundle hamstring allograft: a prospective, randomized study. Acta Orthop Traumatol Turc, 2012; 46(5):353-360. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Adam M, Doruk P, Leblebici B. ;Çocuk Hastada Ağrısız Diskoid Lateral Menisküs ve Meniskal Yırtık. Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2012; 58:259-260. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;Hemodiyaliz Hastasında Torakal Spondilodiskite Bağlı Parapleji: Olgu Sunumu. FTR Bil Der, 2012; 15:57-60.

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;Etanercept kullanan ankilozan spondilitli hastada serviks kanseri: bir olgu sunumu.. Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2012; 58:162-164. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bağış S, Adam M, Leblebici B, Karataş M, Güven Z, Çeliker R. ;Sciatic nevre injury due to intramuscular injection: electrophysiological findings and one-year follow-up.. Turk J Med Sci, 2012; 42(5):913-917. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;Sağlıklı gönüllülerde el bilek fleksiyonu elektrofizyolojik çalışmaları etkiliyor mu?. Ç.Ü.T.F. Dergisi, 2011; 31(1):24-28.

 • Civelek GM, Adam M. ;Knowledge of patients about physical medicine and rehabilitation attending a tertiery physical medicine and rehabilitation clinic. Romatol Tıp Rehab, 2011; 22(3):56-59.

 • Adam M, Yıldız Z, Mete G, Leblebici B. ;İntermittan hidrartrozun kolşisinle başarılı tedavisi. Olgu sunumu. Turk J Rheumatol, 2009; 24:58-59. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Leblebici B, Turhan N, Adam M, Çetin N, Bağış S. ;Geriatrik popülasyonda fibromyalji sendromu.. Turk J Rheumatol, 2009; 24:6-9. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Adam M, Leblebici B, Tarım A, Yıldırım S, Bağış S, Akman N, Haberal M. ;Validation of a Turkish Version of the Burn Specific Health Scale. J Burn Care Res, 2009; 30(2):288-291. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Adam M, Mete G, Yıldız Z, Leblebici B, Demir Ş. ;Kemiğin Paget Hastalığı: Bir olgu sunumu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2008; 54:184-186.

 • Adam M, Leblebici B, Erkan AN, Bağış S, Akman MN. ;Ankilozan spondilit ve postüral denge. Romatizma, 2008; 23:87-90. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Leblebici B, Adam M, Bağış S, Akman M. ;Erken dönem karpal tünel sendromunda median-ulnar sinir ve median-radial sinir latans farkı testlerinin kullanımı. Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2008; 54(1):22-26.

 • Adam M, Erkan AN, Arslan D, Leblebici B, Özlüoğlu L, Akman MN. ;High-frequency sensorineural hearing loss in patients with ankylosing spondylitis: is it an extraarticuler feature of disease?. Rheumatol Int, 2008; 28:413-417. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Adam M, Leblebici B, Akman MN. ;Spontaneous spinal epidural hematoma related to warfarin therapy: a case report. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 2007; 20:11-14. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Leblebici B, Turhan N, Adam M, Akman MN. ;Clinical and epidemiologic evaluation of pressure ulcers in patients at a university hospital in Turkey. J Wound Ostomy Continence Nurs, 2007; 34(4):407-411. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Adam M, Leblebici B, Bağış S, Akman M. ;Elektronöromyografik inceleme isteminin uygunluğu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2007; 53:150-153.

 • Leblebici B, Adam M, Yapgu S, Bağış S, Akman M. ;Rotator manşon problemlerinde açık ve kapalı kinetik zincir skapulohumeral stabilite egzersizlerin karşılaştırılması. Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2007; 53:134-137.

 • Adam M, Leblebici B, Bağış S, Öztürk TŞ. ;Ankilozan spondilitli kırk iki olgunun Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeks ile değerlendirilmesi. Ç.Ü.T.F. Dergisi, 2007; 32(1):7-11.

 • Leblebici B, Adam M, Tarım A, Akman M, Haberal MA. ;Yanık sonrası akut dönemde gelişen kemik kaybı. Osteoporoz Dünyasından, 2007; 13(2):33-36.

 • Adam M, Leblebici B. ;Kemiğin Paget Hastalığı. Ç.Ü.T.F. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 2007; 16(4):283-296.

 • Ökten Aİ, Adam M, Gezercan Y, Çapraz M, Kayacan M, Kavuncu İ, Kınalı S, Başar N, Ergün R. ;Sivil spinal ateşli silah yaralanmaları. Türk Nöroşirurji Dergisi, 2006; 16(3):188-193.

 • Leblebici B, Adam M, Bağış S, Tarım AM, Noyan T, Akman MN, Haberal MA. ;Quality of life after burn injury: the impact of joint contracture. J Burn Care Rehab, 2006; 27(6):864-868. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ökten Aİ, Adam M, Gezercan Y. ;Textiloma: a case of foreign body mimicking a spinal mass. Eur Spine J, 2006; 15(Suppl5):626-626. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Leblebici B, Adam M, Yalçın Ö, Yesevi B. ;Sırt ağrısı nedeni olarak osteoid osteoma: olgu sunumu. Osteoporoz Dünyasından, 2005; 11(4):159-161.

 • Yesevi B, Adam M, Leblebici B, Elden H. ;Primer fibromyaljili olgularda obezitenin kemik mineral yoğunluğuna etkisi. Osteoporoz Dünyasından, 2005; 11(4):148-150.

 • Gür A, Nas K, Kayhan Ö, Atay MB, Akyüz G, Sindal D, Akşit R, Öncel S, Dilşen G, Çevik R, Gündüz H, Ersoy Y, Altay Z, Öztürk C, Akkuş S, Şenocak Ö, Kavuncu V, Kırnap M, Tekeoğlu İ, Erdoğan F, Saraç AJ, Demirlap L, Demirkesen A, Adam M. ;The relation between tooth loss and bone mass in postmenopausal osteoporotic women in Turkey: a multicente study. J Bone Miner Metab, 2003; 21:43-47. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Nas K, Gür A, Atay MB, Kayhan Ö, Akyüz G, Sindal D, Öncel S, Dilşen G, Çevik R, Erdoğan F, Altay Z, Gündüz H, Ersoy Y, Öztürk C, Akkuş S, Şenocak Ö, Kavuncu V, Kırnap M, Demirkesen A, Tekeoğlu İ, Yapıcı C, Demiralp L, Adam M. ;Türkiye?de osteoporoz risk faktörleri. Osteoporoz Dünyasından, 2001; 7(2):62-67.

 • Adam M, Güzel R, Kozanoğlu E, Soyupak S, Göncü K. ;Baastrup hastalığı: bir olgu sunumu. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, 2001; 12(1):69-70.

 • Doğan B, Güzel R, Adam M, Sarpel T, Göncü K. ;Postmenapozal osteoporozlu hastalarda farklı tedavilerin karşılaştırılması. ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, 2001; 12(1):28-32.

 • Gür A, Nas K, Kayhan Ö, Atay MB, Akyüz G, Sindal D, Akşit R, Öncel S, Dilşen G, Çevik R, Gündüz H, Ersoy Y, Altay Z, Öztürk C, Akkuş S, Şenocak Ö, Kavuncu V, Kırnap M, Tekeoğlu İ, Erdoğan F, Demiralp L, Demirkeser A, Adam M. ;Postmenopozal osteoporozlu kadınlarda diş kaybı ile kemik yoğunluğu kaybı arasındaki ilişki. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, 2001; 12(1):7-11.

 • Gürsoy S, Adam M. ;Romaroid artritli olguların fonksiyonel durumu, hastalık süresi, ESH, KMY değeri, osteocalcin ve CRP düzeyi arasında korelasyonların varlığının araştırılması. Romatizma Dergisi, 2000; 15(3):167-171.

 • Sarpel T, Güzel R, Kozanoğlu E, Adam M, Burgut R, Göncü K. ;Efficacy of low dose methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis.. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon dergisi, 1997; 3(2):127-131.

 • Kozanoğlu E, Demirkeser A, Adam M, Sarpel T, Göncü K. ;Bel ağrılı olgularımızın özellikleri. Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 1997; 22(4):264-267.

 • Sarpel T, Kozanoğlu E, Güzel R, Doğan B, Adam M, Burgut R, Göncü K. ;Diz dejeneratif eklem hastalığı olan olgularda Diflunisal?ın etkinliğinin değerlendirilmesi. Optimal Tıp Dergisi, 1996; 9(3):91-96.

Bildiriler


 • Adam M. ;Gebelik ilişkili migratuvar bilateral kalça geçici osteoporozu. 6. Ulusal Osteoporoz Kongresi: Antalya; 25/10/2017 - 29/10/2017

 • Adam M, Doruk Analan P. ;Rotator Kaf Zedelenmelerinde Otolog Kan Enjeksiyonunun Ağrı Üzerine Etkisi. 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: Antalya; 25/04/2017 - 29/04/2017

 • Adam M, Reyhan M. ;Tek doz zoledronik asite tam yanı veren kemiğin Paget Hastalığı: vaka sunumu. Romatolojide Son 2 Yıl: Çeşme-İzmir; 14/04/2016 - 17/04/2016

 • Doruk Analan P, Leblebici B, Adam M. ;Electroneuromyografhic results of patients with a prediagnosis of ulnar neuropathy at the elbow. 7. Türk Romatoloji Kongresi: ; 23/03/2016 - 27/03/2016

 • Yılmaz EE, Leblebici B, Doruk P, Adam M, Özelsancak R. ;Fibromyalgia symptoms in patients with haemodialysis. 9th World Congress of the ISPRM: Berlin-Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Yılmaz EE, Leblebici B, Altınkaya Tokmak N, Doruk P, Adam M, Sarıtürk Ç. ;Bifid median nerve in carpal tunnel syndrome through ultrasonographic assessment. 9th World Congress of the ISPRM: Berlin-Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Yılmaz EE, Adam M, Doruk P, Leblebici B. ;A politician's musculoskeletal disease: Labral tear of shoulder joint due to cumulative trauma of hand shaking.. 9th World Congress of the ISPRM: Berlin-Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Doruk P, Leblebici B, Yılmaz EE, Adam M, Sarıtürk Ç. ;Electroneuromyographic results of patients with a pre-diagnosis of ulnar neuropathy at the elbow, relationship with clinical findings and determination of sensivity and specifity of electroneuromyogra. 9th World Congress of the ISPRM: Berlin-Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M, Sayılır Pektaş Ö, Yılmaz EE, Sarıtürk Ç. ;An evaluation of the effects of therapeutic continuous ultrasound on pain, function, and isokinetic shoulder rotator strength in patients with rotator cuff disease: a prospective, randomized doubled-b. 9th World Congress of the ISPRM: Berlin-Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M, Yılmaz EE, Sarıtürk Ç. ;Bone loss during the acute stage following burn injury: Is it local or systemic?. 9th World Congress of the ISPRM: Berlin-Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M, Yılmaz EE. ;A case of cervical radiculopathy related to cervical manual therapy training interventions: is it safe for trainees?. 9th World Congress of the ISPRM: Berlin-Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B, Yılmaz EE. ;Contralateral humerus avascular necrosis diagnosed immediately after radiotherapy in a breast cancer patient. 9th World Congress of the ISPRM: Berlin-Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Doruk P, Yılmaz EE, Adam M, Leblebici B. ;Palindromic rheumatism-like none erosive migratory seronegative poliarthritis in a patient with metastatic conjuctival malign melanoma.. 9th World Congress of the ISPRM: Berlin-Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;An evaluation of the effects of low level laser therapy on function, strength and electroneuromyografic tests in patient with carpal tunnel syndrome: a prospective,. 9th World Congress of the ISPRM: Berlin-Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Doruk P, Yılmaz EE, Adam M, Leblebici B, Sarıtürk Ç. ;The effect of experience on the inter-rater reliability of the Reimers? hip migration percentage in children with cerebral palsy. 9th World Congress of the ISPRM: Berlin-Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M. ;Alçı uygulaması sonrası gelişen kompartman sendromu: bir olgu sunumu.. 3. Tıbbi Rehabiltasyon Kongresi: Ankara; 15/11/2012 - 18/11/2012

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M. ;Radyoterapi tarafından indüklenen sakral stres fraktürü: bir olgu sunumu.. 3. Tıbbi Rehabiltasyon Kongresi: Ankara; 15/11/2012 - 18/11/2012

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;Metastatik meme karsinomu hastada paraneoplastik romatoid benzeri poliartrit: bir olgu sunumu. 3. Tıbbi Rehabiltasyon Kongresi: Ankara; 15/11/2012 - 18/11/2012

 • Doruk P, Yılmaz EE, Adam M, Leblebici B, Pourbagher A. ;Osteitis kondensans ilii: Üç olgu sunumu.. 5. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 27/03/2012 - 31/03/2012

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M. ;Atel uygulama sonrası gelişen kompartman sendromu: İki olgu sunumu.. 5. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 27/03/2012 - 31/03/2012

 • Doruk P, Adam M, Pektaş Ö, Leblebici B. ;Fiziksel tıp ve rehabilitasyonun diz osteoartritinde denge üzerine etkisi.. 5. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 27/03/2012 - 31/03/2012

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B, Pektaş Ö. ;Fiziksel tıp ve rehabilitasyonun diz osteoartritinde kas gücü üzerine etkisi.. 5. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 27/03/2012 - 31/03/2012

 • Yılmaz EE, Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;Sever?s Hastalığı: İki olgu sunumu. 5. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 27/03/2012 - 31/03/2012

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M. ;Hemodiyaliz hastasında metabolik kemik hastalığına sekonder kot fraktürü: Vaka sunumu.. 5. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 27/03/2012 - 31/03/2012

 • Doruk P, Yılmaz EE, Adam M, Leblebici B. ;Osteitis pubis: Bir olgu sunumu. 5. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 27/03/2012 - 31/03/2012

 • Yılmaz EE, Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;El bilek ekstansörlerinde akut kalsifik tendinit: Olgu sunumu.. 5. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 27/03/2012 - 31/03/2012

 • Adam M, Doruk P, Leblebici B. ;Servikal spinal manyetik resonans görüntülemede sadece spinal bölgeye mi bakılmalıdır?. 5. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 27/03/2012 - 31/03/2012

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;Hemodiyaliz hastasında torakal spondilodiskite bağlı non-travmatik parapleji: Vaka sunumu.. 5. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 27/03/2012 - 31/03/2012

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M, Purbager A. ;Gebelikte sakral yetmezlik fraktürü: Bir olgu sunumu.. 5. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 27/03/2012 - 31/03/2012

 • Leblebici B, Doruk P, Adam M, Pektaş Ö. ;Sağlıklı kadın ve erkek genç erişkin bireylerde bilateral hamstring kuadriceps oranı. 23. Ulusal Fizksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: Antalya; 11/05/2011 - 15/05/2011

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;Şüpheli karpal tünel sendromunda, el bilek fleksiyonunun elektrofizyolojik testlere katkısı. 23. Ulusal Fizksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: Antalya; 11/05/2011 - 15/05/2011

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;Sağlıklı gönüllülerde, el bilek fleksiyonu elektrofizyolojik çalışmaları etkiliyor mu?. 23. Ulusal Fizksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: Antalya; 11/05/2011 - 15/05/2011

 • Adam M, Doruk P, Leblebici B. ;Kondrokalsinosiz: Bir olgu sunumu. 23. Ulusal Fizksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: Antalya; 11/05/2011 - 15/05/2011

 • Adam M, Doruk P, Leblebici B, Demir Ş. ;Çocuk hastada ağrısız diskoid lateral menisküs ve meniskal yırtık: vaka Sunumu. 23. Ulusal Fizksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: Antalya; 11/05/2011 - 15/05/2011

 • Adam M, Bağış S, Leblebici B. ;Anti-TNF deneyimlerimiz. 8. Türk Romatoloji Sempozyumu: Antalya; 03/12/2009 - 06/12/2009

 • Beyaz S, Özkoç G, Akpınar S, Demir Ş, Adam M, Şentürk İ, Tuncay İC. ;Artroskopik tek demet ve çift demet ön çapraz bağ rekonstrsükyonu sonrası tibial ve femoral tünel genişlemesi ve izokinetik kas gücüne etkisi: prospektif randomize çalışma. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi: Çeşme-İzmir; 03/11/2009 - 08/11/2009

 • Bağış S, Leblebici B, Adam M. ;Balance and postural stability in patients with knee osteoarthritis and genu varum. 5th World Congress of the International Society of Physical Rehabilitation Medicine: İstanbul; 13/06/2009 - 17/06/2009

 • Adam M, Turunç T, Gül Ü, Bağış S, Mete G. ;The frequency of fibromyalgia syndrome in male patients with erectile dysfunction.. 5th World Congress of the International Society of Physical Rehabilitation Medicine: İstanbul; 13/06/2009 - 17/06/2009

 • Adam M, Şencan S, Bağış S, Leblebici B. ;The demographic and clinical features of our hand rehabilitation patients.. 5th World Congress of the International Society of Physical Rehabilitation Medicine: İstanbul; 13/06/2009 - 17/06/2009

 • Bağış S, Adam M, Leblebici B. ;Electrophysiological characteristics of sciatic nerve injury following intramuscular injection. 5th World Congress of the International Society of Physical Rehabilitation Medicine: İstanbul; 13/06/2009 - 17/06/2009

 • Bağış S, Adam M, Leblebici B. ;The effect of cane on stability and postural balance in patients with knee osteoarthritis. 5th World Congress of the International Society of Physical Rehabilitation Medicine: İstanbul; 13/06/2009 - 17/06/2009

 • Adam M, Yıldız Z, Yoldaş A, Alkan Ö. ;A case report: pregnancy-induced osteoporosis- three years follow up.. 5th World Congress of the International Society of Physical Rehabilitation Medicine: İstanbul; 13/06/2009 - 17/06/2009

 • Bağış S, Leblebici B, Adam M. ;Does Martin Grubber Anastomosis affect pain and functional status in patients with carpal tunnel syndrome?. 5th World Congress of the International Society of Physical Rehabilitation Medicine: İstanbul; 13/06/2009 - 17/06/2009

 • Adam M, Bağış S, Leblebici B. ;Vücut geliştirme sporunun nadir bir komplikasyonu: Radial sinir yaralanması, vaka sunumu. 22. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: İstanbul; 12/06/2009 - 17/06/2009

 • Adam M, Leblebici B, Tarım A, Yıldırım S, Bağış S, Akman M, Haberal MA. ;Validation of a Turkish version of the Burn Specific Health Scale. 7th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine: Portoroz-Slovenia; 18/09/2008 - 21/09/2008

 • Adam M, Mete G. ;Painless ankylosing spondylitis. A case report. 7th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine: Portoroz-Slovenia; 18/09/2008 - 21/09/2008

 • Adam M, Mete G, Yıldız Z, Leblebici B, Demir Ş. ;Kemiğin Paget hastalığı: bir olgu sunumu. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi: Antalya; 14/05/2008 - 18/05/2008

 • Adam M, Özkan A, Yıldız Z, Leblebici B. ;Erişkin tip Albers-Schönberg (osteopetrozis) hastalığı: bir olgu sunumu. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi: Antalya; 14/05/2008 - 18/05/2008

 • Adam M, Yıldız Z, Mumcu G, Leblebici B, Mete G. ;İntermittan hidrartrozun kolşisinle başarılı tedavisi: bir olgu sunumu. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi: Antalya; 14/05/2008 - 18/05/2008

 • Leblebici B, Turhan N, Adam M, Akman M. ;Yaşlı ve genç-erişkin populasyonda fibromyalji sendromu karşılaştırılması. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi: Antalya; 14/05/2008 - 18/05/2008

 • Leblebici B, Adam M, Çetin N, Turhan N. ;Geriatrik populasyonda fibromyalji sendromu.. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: Antalya; 24/10/2007 - 29/10/2007

 • Bağış S, Leblebici B, Adam M, Akman M. ;Erken dönem karpal tunel sendromunda median-ulnar sinir ve median-radial sinir latans farkları testlerinin kullanımı. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: Antalya; 24/10/2007 - 29/10/2007

 • Adam M, Leblebici B, Bağış S, Akman M. ;Ankilozan spondilit ve postürel denge. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: Antalya; 24/10/2007 - 29/10/2007

 • Adam M, Leblebici B, Bağış S, Akman M. ;Elektronöromyografik inceleme isteminin uygunluğu. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: Antalya; 24/10/2007 - 29/10/2007

 • Adam M, Leblebici B, Bağış S, Öztürk TŞ. ;Ankilozan spondilitli kırk iki olgunun Bath Ankilosing Spondylitis Functional Index ile değerlendirilmesi. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: Antalya; 24/10/2007 - 29/10/2007

 • Leblebici B, Adam M, Çetin N, Turhan N. ;Osteoartrit tanısı alan geriatrik hasta grubunda fibromyalji sendromunu ağrı üzerine etkisi. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: Antalya; 24/10/2007 - 29/10/2007

 • Leblebici B, Adam M, Bağış S, Akman M. ;Comparing the effects of open versus closed kinetic chain scapulohumeral stability exercises at rotator cuff problems. EULAR Congress: Barcelona-Spain; 13/06/2007 - 16/06/2007

 • Leblebici B, Adam M, Tarım A, Akman M, Haberal MA. ;Yanık sonrası erken dönemde kemik mineral yoğunluğu değişiklikleri. 5. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi.: Antalya; 25/04/2007 - 29/04/2007

 • Leblebici B, Akman MN, Noyan T, Tarım A, Bağış S, Adam M. ;Quality of life after burn injury: the impact of joint contracture. ISBI Congress: Fortaleza-Brasil; 24/09/2006 - 29/09/2006

 • Adam M, Arslan D, Erkan AN, Aydın Tufan M, Leblebici B, Akman M, Özlüoğlu L, Yücel E. ;Ankilozan spondilit ve kulak tutulumu. 2. Ulusal romatizmal hastalıklar kongresi: Antalya; 26/04/2006 - 30/04/2006

 • Adam M, Ökten Aİ, Gezercan Y, Akman M. ;Bel ağrısının nadir bir nedeni: tekstiloma (gossipiboma). 2. Ulusal romatizmal hastalıklar kongresi: Antalya; 26/04/2006 - 30/04/2006

 • Leblebici B, Adam M, Yalçın Ö, Yesevi B. ;Sırt ağrısı nedeni olarak osteoid osteoma: olgu sunumu. 2. Ulusal Osteoporoz Kongresi: Antalya; 28/09/2005 - 02/10/2005

 • Yesevi B, Adam M, Leblebici B, Elden H. ;Primer fibromyaljili olgularda obezitenin kemik mineral yoğunluğuna etkisi. 2. Ulusal Osteoporoz Kongresi: Antalya; 28/09/2005 - 02/10/2005

 • Leblebici B, Turani N, Çetin S, Adam M, Bozoğlu B, Yesevi B, Akman M. ;Bası yaraları ve risk faktörleri arasındaki ilişki. 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: Bodrum; 22/06/2005 - 26/06/2005

 • Adam M, Leblebici B, Yesevi B, Akman M. ;Spontan spinal epidural hematom: Bir olgu sunumu. 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: Bodrum; 22/06/2005 - 26/06/2005

 • Adam M, Güzel R. ;Erkek hastada nadir görülen brakial pleksus hasarı. 19 Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: Antalya; 04/10/2003 - 08/10/2003

 • Adam M, Güzel R, Sarpel T, Göncü K. ;The Turkish version of Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ) and determination of reliability. 12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation: Antalya; 03/06/2000 - 07/06/2000

 • Doğan B, Güzel R, Adam M, Sarpel T, Göncü K. ;To compare different therapeutic regimens in the treatment of patients with postmenapausal osteoporosis. 12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation: Antalya; 03/06/2000 - 07/06/2000

 • Adam M, Güzel R, Kozanoğlu E, Göncü K. ;Baastrup hastalığı: Bir olgu sunumu. 17 Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi.: Antalya; 16/05/1999 - 21/05/1999

 • Adam M, Uysal F, Okur E, Kıroğlu M, Güzel R, Göncü K. ;Ankilozan spondilitte orta kulak tutulumu.. Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği 1. Sempozyumu: Antalya; 27/09/1998 - 30/09/2008

 • Sarpel T, Güzel R, Kozanoğlu E, Adam M, Burgut R, Göncü K. ;Efficacy of low-dose methotreaxate in the treatment of rheumatoid arthritis. 8th Mediterranean congress of rheumatology: İstanbul; 24/06/1996 - 26/06/1996