Doç. Dr. BETÜL GÜLALP

İlk ve Acil Yardım ProgramıTel : 03223440101
E-Posta : bgevren[at]baskent.edu.tr
 • Tıpta Uzmanlık (2006), Çukurova Üniversitesi, Acil Tip
 • Yüksek Lisans (2002), Çukurova Üniversitesi, Acil Tip
 • Tıp Doktoru (1996), Çukurova Üniversitesi, Acil Tip

Çalışma Alanları


 • ACİL TIP

Kitaplar


 • Gülalp B. ;Beta agonist ilaçlarla zehirlenmeler. In:Acilde klinik toksikoloji. : ;

 • Gülalp B. ;Böcek ve Böcek Sanılanların Isırık ve Sokmaları. In:Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı. : ;

 • Gülalp B. ;Bakı Noktasında Odaklanmış Kalp USG. In:Acil ve Kritik Hasta USG 2. : ;

 • Gülalp B. ;Bakı Noktasında Girişimsel Acil USG. In:Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı. : ;

 • Gülalp B. ;Acil ve Kritik Hasta USG 1. : ;

 • Gülalp B. ;Bakı Noktasında Akciğer Acil USG. In:Acil ve Kritik USG 2. : ;

 • Gülalp B. ;Akciğer USG. In:Acil ve Kritik Hasta USG 1. : ;

 • Satar S, Gülalp B. ;Karın Ağrısı. In:Güncel Acil Tanı ve Tedavi. : ;

 • Gülalp B. ;Toraks USG. In:Tüm yönleriyle Acil Tıp. : ;

 • Gülalp B. ;OED. In:Boşa Ölümlere Son. : ;

 • Karcıoğlu Ö, Gülalp B. ;Kardiyopulmoner Resüsitasyon. In:Kardiyak Aciller. : ;

 • Karcıoğlu Ö, Gülalp B. ;Şok. In:Kardiyak Aciller. : ;

 • Gülalp B. ;Teofilin zehirlenmesi. In:Acilde klinik toksikoloji. : ;

 • Devrim Soydemir S, Gülalp B. ;Pnömotoraks-Solunum Acilleri. In:Pratik Acil Tıp Cep Kİtabı. : ;

 • Gülalp B. ;Rifampisin zehirlenmesi. In:Acilde klinik toksikoloji. : ;

 • Gülalp B. ;İzoniazid zehirlenmesi. In:Acilde klinik toksikoloji. : ;

 • Aldinç H, Gülalp B. ;Çocuk temel yaşam desteği. In:Boşa Ölümlere Son. : ;

 • Uçar Karabulut K, Togan T, Gülalp B. ;Bakı Noktasında Bağırsak Acil USG. In:Betül Gülalp editors. Acil ve Kritik Hasta USG II. Ankara: Akademisyen; 2015. p.31-45.

 • Akbuğa Özel B, Gülalp B, Yeşilağaç H, Uçar Karabulut K. ;Betül Gülalp editors. Acil ve Kritik Hasta USG II. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi; 2015

 • Gülalp B. ;Bakı Noktasında Akciğer Acil USG. In:Betül Gülalp editors. Acil ve Kritik Hasta USG II. Ankara: Akademisyen Tıp; 2015. p.15-27.

 • Gülalp B, Obrien DJ. ;Bakı Noktasında Jinekolojik Acil USG. In:Betül Gülalp editors. Acil ve Kritik Hasta USG II. Ankara: Akademisyen Tıp; 2015. p.15-27.

 • Gülalp B. ;Betül Gülalp editors. Acil ve Kritik Hasta USG II. Ankara: Akademisyen Tıp; 2015

 • Gülalp B, Yeşilağaç H. ;Bakı Noktasında Arter Acil USG. In:BETUL GULALP editors. ACİL VE KRİTİK HASTA USG II. ANKARA: AKADEMİSYEN TIP; 2015. p.27-31.

 • ;Sol ventrikül kısalması ve ejeksiyon fraksiyonu temel yaklaşım. In:Betul Gulalp editors. Acil ve kritik hasta usg 1. Ankara: Akademisyen; 2013. p.17-21.

 • ;Kalp Travması. In:Judith Tintinalli editors. Emergency Medicine. İstanbul: Nobel; 2013

 • ;Kalbin 2 boyutlu görüntülenmesinde lokalizasyon ve kullanımı. In:Betul Gulalp editors. Acil ve kritik hasta usg 1. Ankara: Akademisyen; 2013. p.7-15.

 • ;BETUL GULALP-EDİTÖR editors. ACİL VE KRİTİK HASTA USG I. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi; 2013

Makaleler


 • Gulalp B, Karadeli E. ;Never Give Up: To Use POCUS For Emergency Patient. journal of case reports, 2017; 7(2):219-221. ( Index Copernicus )

 • Gülalp B. ;Acil Tıp ve Malignitede Ağrı Yönetimi. Turkiye Klinikleri J Emerg Med-Special Topics, 2017; 2:155-159.

 • Gülalp B. ;Pediatrik Havayolu Yönetimi. Türkiye Klinikleri Acil Tıp Havayolu Yönetimi Özel Sayısı, 2015; :-.

 • Kayıpmaz AE. ;Investigation on legal problems encountered by emergency medicine physicians in Turkey. plosone, 2015; 10(5):1272-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demir O, Aydın K, Akay H, Erbil B, Karcıoğlu O, Gulalp B. ;Comparison of two intraosseous devices in adult patients in the emergency sett,ng: a pilot study.. Eur J Emerg Med, 2014; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gülalp B, Çetinel Y, Uğur U, Narcı H. ;Experience in pulmonary embolus with differences of patients with a new diagnosed in emergency department versus the other outpatient clinics. Bakırköy Tıp Dergisi, 2014; 10(3):91-98. ( EMBASE )

 • Demir ÖF, Aydın K, Turan F, Yurtseven A, Erbil B, Gülalp B. ;Analysis of pediatric forensic cases presented to emergency department. Turkish archives of pediatrics, 2013; 48(3):235-240. ( EBSCO )

 • Gulalp B, Gumuldulu D, Uguz A, Koseoglu Z, Seydaoglu G, Daglıoglu K. ;Tissue effects of high dose atropine and 2-pam on healthy rats: examining therir role in complications during treatment of organophosphate poisoning. Scientific research and essay, 2013; 8(7):282-287. ( Web of Science )

 • Gülalp B, Kayıpmaz AE, Altınörs MN, Sancak Z. ;Loxocelles: Acil Tıp Kliniğince nekrozsuz tam iyileştirilen olgu ve literatürün gözden geçirilmesi. Akademik acil tıp dergisi, 2013; 12(2):101-106. ( EBSCO )

 • Gulalp B, Karagun O, Yesilagac H, Giray S, Benli S. ;The effectiveness of a combined treatment of lipid emulsion an conventional therapy on tissues of rats poisoned with methyl parathion.. HealthMed, 2013; 7(4):1684-1690.

 • Çetinel Y, Gülalp B, Karagün Ö, Örel Ö. ;Pediatrics cases that composed temporary legal report; whom? when?. The journal of academic emergency medicine, 2013; 12(3):113-117. ( EBSCO )

 • Gülalp B, Karagün Ö, Tekin A, Benli S. ;Cardiac rupture. The journal of emergency medicine, 2013; 44(1):58-60. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gülalp B, Karagün Ö, Yeşilağaç H, Giray S. ;The effectiveness of maneuvers used to treat bening positional vertigo in the emergency department: A prospective study. Healthmed, 2013; 7(5):1684-1690. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aktaş C, Giray S, Sarıkaya S, Karcıoğlu O, Ay D, Gulalp B, Cetin A, Karagun O. ;Ondansetron: an agent to be included in the emergency treatment of migraine headeche?. Journal of, 2012; 6:977-982. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gülalp B, Uğur M, Narcı H, Karagün Ö. ;Halktan ilkyradım uygulayıcısı eğitimi ve toplu yaşam alanlarında otomatik eksternal defibrilatör. Bakırköy Tıp DErgisi, 2012; 8(4):151-158. ( SCOPUS )

 • Bilgi M, Gülalp B, Erol T, Güllü H. ;Interpretation of electrocardiogram images sent through the mobile phone multimedia messaging service. Telemedicine and e-Health, 2012; 18(2):1-6. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kayıpmaz AE, Gülalp B, Benli S. ;lipofilik ajan toksisitesindeki yeni ufuklar. akademik acil tıp, 2011; 10(2):80-85. ( EBSCO )

 • Gülalp B, Karagün Ö, Belli S, Tufan K. ;Use of focused assessment with sonography in trauma in emergency department patients for triage diagnosis and disposition: A serie of cases. The journal of academic emergency medicine, 2011; 10(3):119-122. ( EBSCO )

 • Gülalp B, Kayıpmaz AE, Altınörs MN. ;cardiac usg for dyspneic patients performed in emergency departments. The journal of emergency medicine, 2011; 10(1):22-26. ( EBSCO )

 • Giray S, Gülalp B, Karataş M, Altınörs MN, Can U. ;Marihuana suistimali ile ilişkili yineleyen inme. Akademik acil tıp olgu sunumları dergisi, 2011; 2(4):33-35. ( EBSCO )

 • Gülalp B, Giray TA, Şen N, Altınörs MN. ;Pulmonary embolus; can be still missed easily. Akademik acil tıp olgu sunumları dergisi, 2010; 1(1):34-36. ( EBSCO )

 • Gülalp B, Aldinç H, Karagün Ö, Çetinel Y. ;The complaint and outcome of geriatric patient in emergency department. Turkish J Emergency Medicine, 2009; 9(2):73-77. ( EBSCO )

 • Gülalp B, Karcıoğlu Ö, Köseoğlu Z, Sarı A. ;Dangers faced by emergency staff: experience in urban centers in southern Turkey. Ulus Trauma Surgery, 2009; 15(3):239-242. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gülalp B, Seyhan T, Gürsoy S, Altınörs MN. ;Emergency wounds treated with cyanoacrylate and long-term results in pediatrics: a series of cases: what are the advantages and boards?. BMC Research Notes, 2009; 2(1):132-. ( Open Access Journals )

 • Gülalp B, Karagün Ö, Aldinç H, Altınörs MN. ;Dizziness in the emergency department. The journal of academic emergency medicine, 2009; 8(4):20-23. ( EBSCO )

 • Gulalp B, Koseoğlu Z, Toprak N, Satar S, Sebe A, Gokel Y, Sakman G, Karcıoglu O. ;The first report of proposis farcta ingestion in children: is it serious?. Int J Clin Pract, 2008; 62:829-830. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gülalp B, Karcıoğlu Ö, Sarı A, Köseoğlu Z. ;Burn out need help. Journal of occupational medicine and toxicology, 2008; 3(32):1-5. ( Pubmed )

 • Gülalp B, Seydaoğlu G. ;Trauma profile in south of Turkey: Adana. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi DErgisi, 2007; 8(1):61-65.

 • Gülalp B, Köseoğlu Z, Toprak N, Satar S. ;Ruptured hydatid cyst following minimal trauma and few signs on presentation. The Netherlands journal of medicine, 2007; 65(3):117-118. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gülalp B, Gökel Y, Gümürdülü D, Seydaoğlu G. ;The effect of parathion-methyl and antidotes on parotid and pancreatic glands: Apilot experimental study. International Journal of Toxicology, 2007; 26(5):383-388. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gökel Y, Gülalp B, Açıkalın A. ;Parotitis due to organophosphate intoxication. Clinical toxicology, 2002; 40(5):563-565. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Gülalp B. ;Acil Tıp yaşamı belirler. Acil Tıp hasta bakım ve yönetiminde sıradan bir ATU dan; daha çok hasta kurtarabilmek için daha fazla ne yapılabilir?. 12.Türk Acil Tıp Kongresi: ; 10/11/2016 - 13/11/2016

 • Gülalp B. ;Intestine in scrotum and more. 5th Eurosian congress on Emergency Medicine: ; 10/11/2016 - 13/11/2016

 • Gülalp B. ;ıdentification of internal jugular vein thrombus by point of care ultrasonography. 5th eurosian congress on Emergency Medicine: ; 10/11/2016 - 13/11/2016

 • Gülalp B. ;Thats McConnell. Well is this an acute pulmonary embolus?. 5th Eurosian congress on Emergency Medicine: ; 10/11/2016 - 13/11/2016

 • Sarıtaş A, Gülalp B, Erol T, Benli S. ;nonq mı and usap in geriatrics. 2.euroasia emergency medicine congress: ; 19/09/2012 - 22/09/2012

 • Kayıpmaz AE, Gülalp B, Benli S. ;current treatment of cyanide poisoning due to smoke inhalation with vitamin b12. 7.ulusal acil tıp kongresi: ; 26/05/2011 - 29/05/2011

 • Kayıpmaz AE, Gülalp B, Karagün Ö, Yeşilağaç H, Benli S. ;Acil çocuk hastada ebeveynin çocuğuna ait kan grubu bilgisi. 7.ulusal acil tıp kongresi: ; 26/05/2011 - 29/05/2011

 • Kayıpmaz AE, Gülalp B, Karagün Ö, Benli S. ;comparition of findings in short period of cyanoacrylate and suture in superficial wound repair prospective prestudy. 7.ulusal acil tıp kongresi: ; 26/05/2011 - 29/05/2011

 • Gülalp B, Sarıtaş A, Benli S. ;Pericardial fluid identification. 2nd Euroasian Congress on Emergency Medicine,: Antalya / Türkiye; 28/10/2010 - 31/10/2010

 • Gülalp B, Çakmak A, Altay H, Erol T, Sarıtaş A, Sezgin A, Benli S. ;Focused echocardiography by emergency medicine. 2nd euroasian congress on emergency medicine: ; 28/10/2010 - 31/10/2010

 • Gülalp B, Kayıpmaz AE, Altınörs MN. ;cardiac usg in dyspneic patients in ed. 6.ulusal acil tıp kongresi: ; 06/05/2010 - 09/05/2010

 • Cetinel Y, Gülalp B, Karagün Ö, Topal M, Örel Ö, Td S, Aldinç H, Benli S. ;pediatric cases notified the temporary legal reports whom when. 1. acil tıp ve aile hekimliği kongresi: ; 01/03/2010 - 02/03/2010

 • Gülalp B, Karagün Ö, Örel Ö, Abar N, Ciritçi M, Benli S. ;telefon triajı. 5.Türkiye acil tıp kongresi: ; 29/10/2009 - 01/11/2009

 • Gülalp B, Karagün Ö, Örel Ö, Abar N, Ciritçi M, Benli S. ;kan gazında na k glukoz ve htc nin değeri nedir. 5.acil tıp kongresi: ; 29/10/2009 - 01/11/2009

 • Gülalp B, Karagün Ö, Örel Ö, Abar N, Çiftçi M, Benli S. ;acilde yatış yetkisi. 5.acil tıp kongresi: ; 29/10/2009 - 01/11/2009

 • Aktaş C, Giray S, Sarıkaya S, Karcıoğlu Ö, Gülalp B, Ay D, Karagün Ö, Çetin A. ;Ondansetron: migren başağrısının acil tedavisinde seçilebilecek bir ilaç olabilir mi. 5.Türkiye acil tıp kongresi: ; 29/10/2009 - 01/11/2009

 • Gülalp B, Noyan T, Altınörs MN. ;the effective usage of cyanoacrylate in ed experience with a series of children cases. 10. european trauma emergency surgery congress: ; 13/05/2009 - 17/05/2009

 • Gülalp B, Kayıpmaz AE, Parlakgümüş A, Koç Z, Karagün Ö, Benli S. ;computerized tomography is a golden clue in ed when indicated. 10. european trauma emergency surgery congress: ; 13/05/2009 - 17/05/2009

 • Gülalp B, Aldinç H, Kayıpmaz AE, Karagün Ö, Cetinel Y, Başaran O, Benli S. ;an important geriatric complain in emergency department abdominal pain. 10. european trauma emergency surgery congress: ; 13/05/2009 - 17/05/2009

 • Kocalar Ü, Gülalp B, Noyan T, Altınörs MN. ;pericardial effusion in chronical renal patients. 1.cukurova acil tıp günleri: ; 01/06/2008 - 02/06/2008

 • Gülalp B, Giray TA, Noyan T, Altınörs MN. ;hastabaşı usg. 4.ulusal acil tıp kongresi: ; 08/05/2008 - 11/05/2008

 • Gülalp B, Giray TA, Noyan T, Altınörs MN. ;pulmoner emboli. 4.ulusal acil tıp kongresi: ; 08/05/2008 - 11/05/2008