Dr. Öğr. Üyesi PINAR DORUK ANALAN

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim DalıTel : 03223440101
E-Posta : pdoruk[at]baskent.edu.tr
 • Tıp Doktoru (2001), Ankara Üniversitesi, Tip

Çalışma Alanları


 • FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

Kitaplar


 • Yilmaz EE, Doruk Analan P. ;Kardiyak Rehabilitasyon. In:Ian B. Maitin editors. Current Diagnosis&Treatment Physical Medicine & Rehabilitation. : Mc Graw Hill Education; 2015

 • Doruk Analan P, Yilmaz EE. ;Spinal Rehabilitasyon. In:Ian B. Maitin editors. Current Diagnosis&Treatment Physical Medicine & Rehabilitation. : McGraw Hill Education; 2015

Makaleler


 • Özelsancak R, Doruk Analan P, Leblebici B. ;Factors Associated with Fibromyalgia Syndrome in Peritoneal Dialysis Patients.. Physiotherapy Canada, 2018; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tok Umay S, Doruk Analan P. ;Gray Scale Histogram Analysis of Carpal Tunnel Syndrome with Ultrasonography. Current Medical Imaging Reviews, 2017; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aslan H, Doruk Analan P. ; Effects of chronic flexed wrist posture on the elasticity and cross-sectional area of the median nerve at the carpal tunnel among chronic stroke patients. medical ultrasonografi, 2017; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Leblebici B, Özelsancak R, Yılmaz EE, Doruk P. ;Fibromyalgia syndrome in Turkish hemodialysis patients.. Hemodialysis International, 2016; 20(1):106-110. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Doruk Analan P. ;Prostat karsinomlu hastada geç başlangıçlı romatoid artrit benzeri poliartrit. Çukurova Med J, 2016; :-. ( SCOPUS )

 • Doruk Analan P. ;Enjeksiyona sekonder siyatik nöropati olgularımıza ait elektronöromyografik sonuçlar: retrospektif bir değerlendirme.. FTR Bil Der, 2016; :-. ( IndMED )

 • Doruk Analan P. ;Role of radiotherapy in the management of heel spur: Letter to the Editor. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, 2016; :-. ( Pubmed )

 • Doruk Analan P. ;The Evaluation of the Effects of Low-Level Laser Therapy on Pain, Function, Muscle Strength, and Electroneuromyographic Test in Patients with Carpal Tunnel Syndrome. West Indian Med J, 2016; 182:-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Doruk Analan P, Leblebici B. ;Determining The Sensitivity And Specificity Of Electroneuromyographic Tests In Patients With The Prediagnosis Of Ulnar Neuropathy At The Elbow.. West Indian Med J, 2016; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Doruk Analan P, Leblebici B, Adam M. ;A case of cervical radiculopathy related to cervical manual therapy course.. West Indian Med J., 2016; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kaya E, Doruk Analan P. ;Çömelme egzersizi sonrası unilateral peroneal paralizi.. Cukurova Med J., 2016; :-. ( SCOPUS )

 • Doruk Analan P. ;Palindromic Rheumatism-Like Migratory Non-Erosive Seronegative Polyarthritis in a Patient With Metastatic Conjunctival Malignant Melanoma.. Arch Rheumatol., 2016; 31(2):194-195. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Doruk Analan P. ;A case of right drop foot developing soon after the diagnosis of Crohn disease. West Indian Med J, 2016; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Doruk Analan P, Yılmaz EE, Leblebici B. ;Sağlıklı erişkin bir popülasyonda denge ve düşme riskinin değerlendirilmesi. Cukurova Med J, 2015; 41(2):236-241. ( SCOPUS )

 • Doruk Analan P. ;Contralateral Humerus Avascular Necrosis Immediately After Radiotherapy in a patient with Breast Cancer. West Indian Med J, 2015; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Doruk Analan P, Leblebici B, Adam M, Sarıtürk Ç. ;Bone Loss During the Acute Stage Following Burn Injury: Is it Local Or Systemic?. West Indian Med J, 2015; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Doruk Analan P, Leblebici B, Adam M. ;Effects of therapeutic ultrasound and exercise on pain, function, and isokinetic shoulder rotator strength of patients with rotator cuff disease. The Journal of Physical Therapy Science, 2015; 27(10):3113-3117. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Leblebici B, Adam M, Doruk P. ;Yaşlı ve Genç Erişkin Fibromiyalji Sendromlu Hastaların Klinik Özellikleri. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 2015; 35(1):22-26. ( Web of Science )

 • Doruk Analan P, Yılmaz EE, Adam M, Leblebici B. ;The effect of physician experience on the measurement reliability of the Reimers' hip migration percentage in children with cerebral palsy. The Journal of Physical Therapy Science, 2015; 27(10):3255-3258. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kusvuran Özkan A, Doruk P, Adam M, Yılmaz Çelik Z, Leblebici B. ;Autosomal dominant osteopetrosis type II. J Back Musculoskelet Rehabil., 2015; 28(1):197-200. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M. ;Alçı Uygulaması Sonrası Gelişen Kompartman Sendromu: Üç olgu sunumu.. Cukurova Med J, 2013; 38(4):774-778. ( SCOPUS )

 • Doruk Analan P, Adam M, Leblebici B, Pektaş Ö. ;Primer Diz Osteoartritinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Modalitelerinin Kas Gücü ve Postüral Stabilite Üzerine Etkisi. FTR Bil Der, 2013; 16:55-61. ( Index Medicus/MEDLINE )

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;Metastatik Meme Karsinomlu Hastada RA- Benzeri Paraneoplastik Sendrom: Bir Olgu Sunumu.. FTR Bil Der, 2013; 16:62-65. ( IndMED )

 • Doruk P. ;The impact of knee osteoarthritis on rehabilitation outcomes in hemiparetic stroke patients.. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 2013; 26(2):207-211. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Doruk P. ;Kas Ağrısının Patofizyolojisi.. Clinic Medicine, 2013; 9(2):5-10.

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M, Reyhan M. ;Hemodiyaliz Hastasında Renal Osteodistrofiye Sekonder Spontan Multipl Kot Fraktürü: Vaka Sunumu. FTR Bil Der, 2012; 15(3):96-99. ( Index medicus )

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;Çocuk hastada ağrısız diskoid lateral menisküs ve meniskal yırtık. Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2012; 58:259-260. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Adam M, Doruk P, Leblebici B. ;The Contribution Of Wrist Flexion To Electrophysiological Studies In Patients With Suspected Carpal Tunnel Syndrome.. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 2012; 32(6):1687-1692. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Doruk P. ;Radyoterapi Sonucu Gelişen Sakral Stres Fraktürü: Bir Olgu Sunumu. FTR Bil Der, 2012; 15(3):100-103. ( Index medicus )

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;Hemodiyaliz Hastasında Torakal Spondilodiskite Bağlı Parapleji: Olgu Sunumu. FTR Bil Der, 2012; 15:57-60. ( Index medicus )

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;Etanercept kullanan ankilozan spondilitli hastada serviks kanseri: Bir olgu sunumu.. Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2012; 58:162-164. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;Bir Olgu Sunumu Eşliğinde Gebelikte Sakral Yetmezlik Fraktürü. Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2012; 58(2):162-164. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;Sağlıklı gönüllülerde el bilek fleksiyonu elektrofizyolojik çalışmaları etkiliyor mu ?. Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 2011; 36(1):24-28. ( SCOPUS )

Bildiriler


 • Doruk Analan P, Kaya E. ;The Affect Of Serum 25 (OH) D3 Level of the Breast Cancer-Related Lymphedema. 2. FTR Kurs Günleri KOngresi: Antalya; 26/04/2018 - 29/04/2018

 • Aslan H, Doruk Analan P. ;Gastroknemius spastisitesine bağlı ekin postürlü çocuklarda kas Sertliğinin elastografik olarak değerlendirilmesi. 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: Antalya; 25/04/2017 - 29/04/2017

 • Kaya E, Doruk Analan P, Leblebici B. ;Çocukluk döneminde kanat skapulanın nadir bir sebebi:Osteokondrom. 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: Antalya; 25/04/2017 - 29/04/2017

 • Adam M, Doruk Analan P. ;Rotator kaf zedelenmelerinde otolog kan enjeksiyonunun ağrı üzerine etkisi.. 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: Antalya; 25/04/2017 - 29/04/2017

 • Aslan H, Doruk Analan P. ;Serebral palsili çocuklarda Reimer Indeksi (RI) ile kalça kaslarının sertliği arasındaki korelasyonun değerlendirilmesi. 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: Antalya; 25/04/2017 - 29/04/2017

 • Özelsancak R, Doruk Analan P, Leblebici B. ;Factors Associated with Fibromyalgia Syndrome in Peritoneal Dialysis Patients. ISN World Congress of Nefhrology 2017: Mexico City, Meksika; 21/04/2017 - 25/04/2017

 • Özelsancak R, Doruk Analan P. ;The Evaluation of Balance and Fall Risk In Patients with Peritoneal Dialysis: Cross-Sectional Controlled Study. ISN World Congress of Nefhrology 2017: Mexico City, Meksika; 21/04/2017 - 25/04/2017

 • Doruk Analan P. ;Osteomalaziye sekonder tibia stres fraktürü: Olgu sunumu. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 22/03/2017 - 26/03/2017

 • Doruk Analan P. ;Remisyonda prostat karsinomlu hastada geç başlangıçlı romatoid artrit benzeri poliartrit.. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 22/03/2017 - 26/03/2017

 • Doruk Analan P, Aslan H. ;H. Assessment of biceps brachii muscle spasticity following stroke by shear-wave elastography. European Congress of Radiology.: Viyana, Avusturya; 01/03/2017 - 05/03/2017

 • Aslan H, Doruk Analan P. ;Shear wave elastography of median nerve at carpal tunnel in upper extremity spasticity. 1-5 Mart 2017. Viyana, Avusturya. European Congress of Radiology.: Viyana, Avusturya; 01/03/2017 - 05/03/2017

 • Doruk Analan P, Aslan H. ;İnmeye sekonder biseps brakialis spastisitesinin shear wave elastografi ile değerlendirilmesi. 5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 04/11/2016 - 06/11/2016

 • Aslan H, Doruk Analan P. ;İnme sonrası gözlenen el bileği spastisitesinde median sinirin karpal tünel seviyesinde shear wave elastografi ile değerlendirilmesi.. 5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 04/11/2016 - 06/11/2016

 • Doruk Analan P. ;An Evaluation of the effect of vitamin D level on lymphedema in patients with malignancy.. 5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 04/11/2016 - 06/11/2016

 • Doruk Analan P. ;Electroneuromyographic results of our sciatic neuropathy patients secondary to injection: A retrospective evaluation.. 5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 04/11/2016 - 06/11/2016

 • Doruk Analan P. ;Evaluation of the effects of low-level laser therapy on pain, function, muscle strength, and electroneuromyographic tests in patients with carpal tunnel syndrome.. 5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 04/11/2016 - 06/11/2016

 • Doruk Analan P, Özelsancak R. ;Balance and fall risk in peritoneal dialysis patients: a cross-sectional controlled study. 5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 04/11/2016 - 06/11/2016

 • Doruk Analan P. ;Demographic and clinical characteristics of our patients with lymphedema secondary to malignancy. 5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi: Ankara; 04/11/2016 - 06/11/2016

 • Doruk Analan P, Yilmaz EE, Leblebici B. ;The evaluation of postural balance and risk of fall in the healthy adult population consisting of a factory employees.. 10th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine,: Kuala Lumpur, Malezya; 29/05/2016 - 02/06/2016

 • Doruk Analan P. ;Demographic and clinical characteristics of our patients with lymphedema secondary to malignancy.. 10th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine,: Kuala Lumpur, Malezya; 29/05/2016 - 02/06/2016

 • Doruk Analan P, Özelsancak R. ;The evaluation of postural balance and risk of fall in the patients with peritoneal dialysis. 10th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine,: Kuala Lumpur, Malezya; 29/05/2016 - 02/06/2016

 • Doruk Analan P, Tok S. ;An evaluation of the effects of lidocaine injection to the trigger points on pain and disability in patients with myofascial pain syndrome.. 10th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine,: Kuala Lumpur, Malezya; 29/05/2016 - 02/06/2016

 • Doruk Analan P. ;Electroneuromyographic results of our sciatic neuropathy patients secondary to injection: a retrospective evaluation.. 10th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine,: Kuala Lumpur, Malezya; 29/05/2016 - 02/06/2016

 • Doruk Analan P. ;A case of drop foot related to immediately after the diagnosis of Crohn disease.. 10th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine,: Kuala Lumpur, Malezya; 29/05/2016 - 02/06/2016

 • ;An evaluation of the effect of vitamin D level on lymphedema in patients with malignancy.. 10th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine,: Kuala Lumpur, Malezya; 29/05/2016 - 02/06/2016

 • Kaya E, Doruk Analan P. ;A case of unilateral peroneal paralysis after squat exercise.. 10th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine,: Kuala Lumpur, Malezya; 29/05/2016 - 02/06/2016

 • Demirok D, Tosun M, Doruk Analan P, Akçay Yalbuzdağ Ş. ;Fibromiyalji hastalarında amitriptillin, essitalopram ve fizyoterapinin ağrı, yaşam kalitesi ve uykuya etkisi.. 7. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 23/03/2016 - 27/03/2016

 • Tok S, Doruk Analan P. ;An evaluation of the effects of lidocaine injection to the trigger points on pain and disability in patients with myofascial pain syndrome.. 7. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 23/03/2016 - 27/03/2016

 • Doruk Analan P. ;Contralateral humerus avascular necrosis diagnosed ımmediately after radiotherapy in a patient with breast cancer. 7. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 23/03/2016 - 27/03/2016

 • Doruk Analan P. ;Palindromic rheumatism-like migratory non-erosive seronegative polyarthritis in a patient with metastatic conjunctival malignant melanoma.. 7. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 23/03/2016 - 27/03/2016

 • Doruk Analan P. ;A case of cervical radiculopathy related to cervical manual therapy course.. 7. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 23/03/2016 - 27/03/2016

 • Doruk Analan P, Leblebici B, Adam M. ;Electroneuromyographic results of patients with a prediagnosis of ulnar neuropathy at the elbow. 7. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 23/03/2016 - 27/03/2016

 • Doruk Analan P, Kaya E, Leblebici B. ;The Winging Scapula Caused By Osteochondroma :A Case Report.. 11th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine,: Buenos Aires, Arjantin.; 01/01/2016 - 04/01/2017

 • Çakır Peköz B, Altınkaya N, Doruk P. ;Karpal Tünel Sendromunun şiddeti ve renkli Doppler ultrasonografi ile intranöral vasküler akım hız ölçümü arasındaki ilişki.. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi: Antalya; 21/10/2015 - 25/10/2015

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M, Yılmaz EE. ;A Case of Cervical Radiculopathy Related to Cervical Manual Therapy Training Interventions: Is It Safe for Trainees?. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine: Berlin, Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Yılmaz EE, Adam M, Doruk P, Leblebici B. ;A Politician's Musculoskeletal Disease: Labral Tear of Shoulder Joint Due to Cumulative Trauma of Hand Shaking. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine: Berlin, Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Demirok D, Tosun M, Doruk P, Akçay Yalbuzdağ Ş, Can G, Sert B. ;The Evaluation of the Effects of Amitriptyline, Escitalopram and Physiotherapy on Pain, Quality of Life and Sleep in Patients with Fibromyalgia: a Prospective Clinical Study. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine: Berlin, Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Yılmaz EE, Leblebici B, Doruk P, Adam M, Özelsancak R. ;Fibromyalgia Symptoms in Patients with Haemodialysis. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine: Berlin, Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M, Yılmaz EE. ;Electroneuromyographic Results of Patients with a Pre-Diagnosis of Ulnar Neuropathy at the Elbow, Relationship with Clinical Findings and Determination .... 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine: Berlin, Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B, Yılmaz EE. ;Contralateral Humerus Avascular Necrosis Diagnosed Immediately after Radiotherapy in a Breast Cancer Patient. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine: Berlin, Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M. ;An Evaluation of the Effects of Low-Level Laser Therapy on Function, Strength and Electormyographic Tests in Patients with Carpal Tunnel Syndrome : a Prospective, randomized, Double-Blind, Placebo-Con. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine: Berlin, Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Doruk P, Yılmaz EE, Adam M, Leblebici B. ;Palindromic Rheumatism-Like None-Erosive Migratory Seronegative Polyarthritis in a Patient with Metastatic Conjunctival Malign Melanoma. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine: Berlin, Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Doruk P, Yılmaz EE, Adam M, Leblebici B, Sarıtürk Ç. ;The Effect of Experience on the Inter-Rater Reliability of the Reimers? Hip Migration Percentage in Children with Cerebral Palsy.. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine: Berlin, Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Yılmaz EE, Leblebici B, Tokmak Altınkaya N, Doruk P, Adam M, Sarıtürk Ç. ;Bifid Median Nerve in Carpal Tunnel Syndrome through Ultrasonographic Assessment.. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine: Berlin, Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M, Yılmaz EE. ;Bone Loss during the Acute Stage Following Burn Injury: Is It Local or Systemic?. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine: Berlin, Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M, Sayılır Pektaş Ö. ;An Evaluation of the Effects of Therapeutic Continuous Ultrasound on Pain, Function, and Isokinetic Shoulder Rotator Strength in Patients with Rotator Cuff Disease:. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine: Berlin, Almanya; 19/06/2015 - 23/06/2015

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M. ;Radyoterapi tarafından indüklenen sakral stres fraktürü: Bir olgu sunumu.. 3. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi.: Ankara; 15/11/2012 - 18/11/2012

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M. ; Alçı uygulaması sonrası gelişen kompartman sendromu: Bir olgu sunumu.. 3. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi.: Ankara; 15/11/2012 - 18/11/2012

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;Metastatik meme karsinomlu hastada paraneoplastik Romatoid-benzeri poliartrit: Bir olgu sunumu.. 3. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi.: Ankara; 15/11/2012 - 18/11/2012

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M. ;Hemodiyaliz hastasında metabolik kemik hastalığına sekonder kot fraktürü: Vaka sunumu.. 5. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 27/03/2012 - 31/03/2012

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M. ;Atel uygulama sonrası gelişen kompartman sendromu: İki olgu sunumu.. 5. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 27/03/2012 - 31/03/2012

 • Doruk P, Yılmaz EE, Adam M, Leblebici B. ;Osteitis pubis: Bir olgu sunumu. 5. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 27/03/2012 - 31/03/2012

 • Yılmaz EE, Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;El bilek ekstansörlerinde akut kalsifik tendinit: Olgu sunumu.. 5. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 27/03/2012 - 31/03/2012

 • Adam M, Doruk P, Leblebici B. ;Servikal spinal manyetik resonans görüntülemede sadece spinal bölgeye mi bakılmalıdır?. 5. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 27/03/2012 - 31/03/2012

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;Hemodiyaliz hastasında torakal spondilodiskite bağlı non-travmatik parapleji: Vaka sunumu. 5. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 27/03/2012 - 31/03/2012

 • Doruk P, Leblebici B, Adam M, Pourbagher A. ;Gebelikte sakral yetmezlik fraktürü: Bir olgu sunumu.. 5. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 27/03/2012 - 31/03/2012

 • Yılmaz EE, Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;Sever?s Hastalığı: İki olgu sunumu. 5. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 27/03/2012 - 31/03/2012

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B, Pektaş Ö. ;Fiziksel tıp ve rehabilitasyonun diz osteoartritinde kas gücü üzerine etkisi.. 5. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 27/03/2012 - 31/03/2012

 • Doruk P, Adam M, Pektaş Ö, Leblebici B. ;Fiziksel tıp ve rehabilitasyonun diz osteoartritinde denge üzerine etkisi.. 5. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 27/03/2012 - 31/03/2012

 • Doruk P, Yılmaz EE, Adam M, Leblebici B. ;Osteitis kondensans ilii: Üç olgu sunumu.. 5. Türk Romatoloji Kongresi: Antalya; 27/03/2012 - 31/03/2012

 • Adam M, Doruk P, Leblebici B. ;Kondrokalsinozis:Bir olgu sunumu. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: ANTALYA; 11/05/2011 - 15/05/2011

 • Leblebici B, Doruk P, Adam M, Pektaş Ö. ;Sağlıklı kadın ve Erkek genç erişkin bireyde bilateral hamstring kuadriseps oranı. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: ANTALYA; 11/05/2011 - 15/05/2011

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;Sağlıklı Gönüllülerde Elbilek Fleksiyonu Elektrofizyolojik Çalışmaları Etkiliyor mu?. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: ANTALYA; 11/05/2011 - 15/05/2011

 • Doruk P, Adam M, Leblebici B. ;Şüpheli Karpal Tünel Sendromunda el Bilek Fleksiyonunun Elektrofizyolojik Testlere Katkısı. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: ANTALYA; 11/05/2011 - 15/05/2011

 • Doruk P, Uraloğlu G. ;Lomber Radikülopati ile birlikte seyreden bilateral kalça avasküler nekrozu. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: ANTALYA; 11/05/2011 - 15/05/2011

 • Adam M, Doruk P, Leblebici B, Demir Ş. ;Çocuk hastada ağrısız Diskoid Lateral Menisküs ve Meniskal yırtık: Vaka Sunumu. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi: ANTALYA; 11/05/2011 - 15/05/2011