Öğr.Gör.Dr. HASAN YEŞİLAĞAÇ

Acil Tıp Ana Bilim DalıTel : 03223440101
E-Posta : hyesilagac[at]baskent.edu.tr
 • Tıpta Uzmanlık (2007), Çukurova Üniversitesi, Acil Tip
 • Tıp Doktoru (1999), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tip

Çalışma Alanları


 • ACİL TIP

Kitaplar


 • Gülalp B, Yeşiağaç H. ;Bakı Noktasında Arter Acil USG. In:Doç. Dr. Betül Gülalp editors. Acil ve Kritik Hasta USG II. Ankara: Akademisyen Tıp Kitapevi; 2015. p.27-44.

 • Yeşilağaç H. ;Güncel Acil Tanı ve Tedavi. Konu 22: Kafa Yaralanmaları. : Nobel Tıp Kitabevi; 2006

Makaleler


 • Gulalp B, Demir OF, Ozenli Y, Karagun O, Yesilagac H, Aydin K, Cakci A, Benli S, Devrim Soydemir S. ;TEMPERAMENT;DİFFERENCES İN PHYSİCİANS AND NON- PHYSİCİAN HEALT STAFF İN THE DEPARTMENTS OF EMERGENCY MEDİCİNE AND PHYSİCAL THERAPY. , 2017; :-. ( EBSCO )

 • Arer İM, Alemdaroğlu S, Yeşilağaç H, Yabanoğlu H. ;Acute appendicitis during pregnancy: case series of 20 pregnant women. ULUS TRAVMA ACİL CERRAHİ DERGİSİ, 2016; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yeşilağaç H, Yilmaz HL, Açikalin A, Kibar F, Hanta D, Karagün Ö, Disel R, Avci A, Gülalp B. ;The Incidence of Occult And Serios Bacterial Infection In Children With Fever Of Ages 3 Months To 3 Years. Healtmed, 2016; :-. ( DOAJ )

 • Dişel NR, Yilmaz HL, Sertdemir Y, Yeşilağaç H, Avci A. ;Etomidate versus Ketamine: Effective Use in Emergency Procedural Sedation for Pediatrc Orthopedic Injuries.. Pediatric emergency care, 2015; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kayipmaz AE, Kavalci C, Gulalp B, Kocalar UG, Giray TA, Yeşilagac H, Akbuga Özel B, Çelikel E, Karagun O. ;Investigation on Legal Problems Encounterd by Emergency Medicine Physicians in Turkey. PLoS ONE, 2015; 10(5):127206-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gülalp B, Karagün Ö, Yeşilağaç H, Giray S, Benli S. ;The effectiveness of maneuvers used to treat benign positional vertigo in the emergency department:healt MED. Healt MED, 2013; 7(4):1684-1690. ( EBSCO )

 • Avcı A, Yılmaz HL, Satar S, Sertdemir Y, Inal TC, Içne F, Alpay NR, Topal M, Yeşilağaç H. ;Kafa Travmalı Çocuklarda S-100B Protein Düzeyi ile Prognoz Arasındaki İlişki. Turkiye Klinikleri, 2013; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Satar S, Kayraldız A, Rencuzoğulları E, Karakoç E, Sebe A, Avcı A, Yeşilağaç H, Topaktaş M. ;The genotoxicity and cytotoxicity among patients diagnosed with organophosphate poisoning. Bratisl Lek Listy, 2009; 110:-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Satar S, Satar S, Sebe A, Yeşilağaç H. ;Carbofuran poisoning among farm workers. The Mount Sinai journal of medicine, 2005; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Satar S, Sebe A, Uzun B, Topal M, Yeşilağaç H. ;Intracranial hemorrhage associated with methanol intoxicat. TOXICOLOGY LETTERS, 2005; 158:231-231. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Satar S, Sebe A, Avci A, Yeşilağaç H, Gökel Y. ;Acute intoxication with doxazosin. Human & experimental toxicology, 2005; 24(6):337-339. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Soydemir S, Karagün Ö, Yeşilağaç H, Gülalp B. ;An abdominal abscess with unknown origin induced a sudden cardiac arrest with ventricular fibrillation in a young woman.. 8 th European Congress on Emergency Medicine 2014. EUSEM 2014: AMSTERDAM; 28/09/2014 - 01/10/2014

 • Gülalp B, Demir ÖF, Özenli Y, Karagün Ö, Yeşilağaç H, Aydin K, Devrim S, Çakci A, Benli S. ;MİZAÇ !. 2013 TATD KONGRESİ: ESKİŞEHİR; 02/10/2013 - 06/10/2013

 • Gülalp B, Karagün Ö, Yeşilağaç H, Kalayci C, Akbuğa B, Aksel G, Ugur M, Narci H, Uçar K, Uzun B, Benli S. ;KRİTİK HASTADA ACİL USG; 3,2,1 !.. 2013 TATD KONGRESİ: ESKİŞEHİR; 02/10/2013 - 06/10/2013

 • Gülapl B, Demir ÖF, Özenli Y, Karagün Ö, Yeşilağaç H, Aydin K, Devrim S, Çakci A, Benli S. ;MİZAÇ!9.TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ. MİZAÇ!9.TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ, ESKİŞEHİR, 2013: ; 01/01/2013

 • Gülalp B, Kavalci C, Uğur M, Narci H, Karagün O, Özel Akbuğa B, Yeşilağaç H, Karabulut Uçar K, Aksel G, Uzun B, Benli S. ;KRİTİK HASTA AYIRICI. 5+2+1! KRİTİK HASTA AYIRICI TANISINDA USG;ARREST AYIRICI TANISINDA USG: ; 01/01/2013

 • Kayıpmaz AE, Gülalp B, Karagün Ö, Yeşilağaç H, Benli S. ;the knowledge of blood group of emegent pediatric patientin parents. 7th. National emergency medicine congress Antalya, 2017th. National emergency medicine congress Antalya, 2011: ; 26/05/2011 - 29/05/2011

 • Sebe A, Satar S, Köseoğlu Z, Yeşilağaç H. ;Conjunctival dichlorvos poisoning. 43rd Congress of the European Societies of Toxicology and the 6th Congress of Toxicology in Developing Countries 2006: ; 20/06/2006